Disclamer voor www.elliessolutions.nl

 

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

ElliesSolutions, hierna te noemen ES, verleent u hierbij toegang tot www.elliessolutions en nodigt u uit het aangebodene te kopen, of haar diensten in te huren. ES verhoudt zich daarbij het recht op elke moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

ES spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ES.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten of producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ES. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van deerden kan ES nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ES. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ES, behoudens en slecht voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.