Privacyverklaring

 

 1. Inleiding

ElliesSolutions, gevestigd aan de Slachthuisstraat 201, 9713 ML te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.elliessolutions.nl

Slachthuisstraat 201

9713 ML Groningen

+31625501676

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van ElliesSolutions. U dient zich ervan bewust te zijn dat ElliesSolutions niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

 

2. Persoonsgegevens die ik verwerk

ElliesSolutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Locatiegegevens
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mail@elliessolutions.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

ElliesSolutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzending van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ElliesSolutiosn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

5. Opslag van uw gegevens

5.1 Google Analytics

De gebruiksgegevens die met Google Analystics verzameld worden, worden op servers van Google opgeslagen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat deze data wordt geëxporteerd naar mijn privécomputer van ElliesSolutions.

 

5.2 Contactformulier

De persoonsgegevns die via het contactformulier worden verstrekt, worden versleuteld verzonden naar de e-mailserver van ElliesSolutions.

 

6. Hoe lang ik uw gegevens bewaar

ElliesSolutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn is volgens de wettelijke verplichting 7 jaar.

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

ElliesSlolutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ElliesSolutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7.1 Google Analystics

De gebruiksgegevens van de website van ElliesSolutions zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers van ElliesSolutions. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

7.2 Contactformulier

De persoonsgegevens die via mijn contactformulier worden verstrekt, zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers van ElliesSolutions.

 

8. In kaart brengen van websitebezoek

ElliesSolutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ElliesSolutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden dan ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-er,ermee/ .

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google.

De gegevens zijn als volgt:
Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie

Bewaartermijn: 26 maanden

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ElliesSolutions e heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Da betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je he in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens mailen naar mail@elliessolutions.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MTZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

ElliesSolutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 10. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op mijn diensten en mijn website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

11. Beveiliging

ElliesSolutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatreglen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mail@elliessolutions.nl.

 

Elliesssolutions heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.